PRESENTACIO
FOTOGRAFIES
 
  
 


MUSICA SARDANA "A GUISSONA" de Joaquim Serra  COBLA BARCELONABENVINGUTS:

NOTA MOLT IMPORTANT:

Aquesta WEB es va crear amb la plataforma de AMEN, absorbida per NOMINALIA, que no vol continuar amb aquet servei com feia fins ara, per lo tant desapareix,  i quedará obsoleta,  es donará el mateix servei desde una altra plataforma, mentres no estigui feta la nova WEB, aquesta quedará tal i com está sense cap modificació.

En aquesta WEB hi haura  fotografies  inedites i encara    no publicades al diversos llibres de Guissona i la Segarra, el contingut de les fotografies serán publiques, aixó vol dir que en principi  no hi haura imatges  de persones  amb concret a  menys que siguin autoritzades pels titulars,  ascendents o  descendents  dels mateixos,  seran imatges   de grups, festes o  tradicions  del nostre poble, així com també imatges o postals de la  nostra Vila i rodalies.Tarjeta de vista o publicitat dels anys 50

Altres WEB'S relacionades amb Guissona del autor SANTI SANTACANA CORBELLA

www.iesso.com